Základom pre dobrú realizáciu diela je nesporne projektová dokumentácia vypracovaná projektantmi s praktickými skúsenosťami.
Šetrením na projekte energiu neušetríte!
Pracujeme tak, aby ste boli s nami maximálne spokojní.
Nami navrhované zariadenia sú šetrné k našej prírode.

o nás

Čo robíme

Sme mladá a dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť pôsobiaca v oblasti tepelnej energetiky. Nosnou činnosťou je projekčná činnosť.

viac

Referenčné projekty

Niekoľko našich referenčných stavieb, ktoré sme ako projekčná kancelária naprojektovali (s fotogalériami realizovaných diel).

viac

Projektujeme technológie

Plynové a biomasové kotolne, výmenníkové stranice, tepelné siete a rozvody, solárne zariadenia a tepelné čerpadlá, rekuperácia, ...

viac

Kotolne

Kondenzačná technika: Výrazné zvýšenie stupňa využitia nad hraničné hodnoty konvenčných, resp. nízkoteplotných kotlov možno dosiahnuť

viac
Výmenníkové stanice

V súčasnosti je do veľkej miery rozvinuté centralizované zásobovanie teplom ako v SR tak i vo svete. Pri takejto možnosti napojenia

viac
Tepelné siete a rozvody

Text je v príprave - text je v príprave - text je v príprave - text je v príprave - text je v príprave - text je v príprave - text je v príprave

viac
Solár a tepelné čerpadlá

Slnečné kolektory: V našich zemepisných šírkach dosahuje slnečné žiarenie, čiže suma priameho a difúzneho slnečného žiarenia, za optimálny

viac
Využitie geotermálnej energie

SR je bohatá na zdroje geotermálnej energie. V súčasnosti sa predovšetkým tieto z

viac
Rekuperácia

Rekuperácia – vetracie zariadenie so spätným získavaním tepla: Vetranie budovy odvedie škodliviny a prebytočnú vlhkosť vzduchu z miestnosti

viac