Základom pre dobrú realizáciu diela je nesporne projektová dokumentácia vypracovaná projektantmi s praktickými skúsenosťami.
Šetrením na projekte energiu neušetríte!
Pracujeme tak, aby ste boli s nami maximálne spokojní.
Nami navrhované zariadenia sú šetrné k našej prírode.

Využitie geotermálnej energie

SR je bohatá na zdroje geotermálnej energie.

V súčasnosti sa predovšetkým tieto zdroje vo veľkej miere u nás využívajú v aquaparkoch. Zdroje geotermálnych vôd nachádzajú bezproblémové využitie na vykurovanie, ohrev TV, ohrev bazénovej vody, ako primárna energia pre chod tepelných čerpadiel, ďalej môžu slúžiť ako liečivé vody a pod..

 

Pre distribúciu geotermálnej energie je jej základnou časťou vrt. Technologické zariadenie geotermálneho vrtu zabezpečuje základnú úpravu ťaženej geotermálnej vody z vrtu. Úprava vody pozostáva z odstránenia pevných častíc, odplynenia a nástreku inhibítorov proti korózii a inkrustácii a zvyšovania tlaku ťaženej geotermálnej vody. Geotermálna voda je privedená následne do tlakovej nádoby – separátora cez vstupné hrdlo na hornej strane. Voda je vnútorným potrubím v separátore usmernená ku dnu. Hladina v separátore sa bude počas prevádzky udržiavať na požadovanej úrovni. Priestor nad hladinou bude vytvárať vankúš z odplynenia odseparovaného z geotermálnej vody. Odplynenie obsahuje hlavne CO2. Prevádzkový tlak v separátore je závislý hlavne od prietoku ťaženej vody a možnosti vrtu. Odplynená voda zo separátora vystupuje potrubím v dolnej časti separátora, odkiaľ ju je možno využiť na rôzne vyššie uvedené účely.

 

Štatistika návštev

Dnes:1
Tento týždeň:1
Tento mesiac:2
Celkom návštev:9641
Referencie

Niekoľko našich zrealizovaných referenčných stavieb, ktoré sme ako

viac