Základom pre dobrú realizáciu diela je nesporne projektová dokumentácia vypracovaná projektantmi s praktickými skúsenosťami.
Šetrením na projekte energiu neušetríte!
Pracujeme tak, aby ste boli s nami maximálne spokojní.
Nami navrhované zariadenia sú šetrné k našej prírode.

Výmenníkové stanice

V súčasnosti je do veľkej miery rozvinuté centralizované zásobovanie teplom ako v SR tak i vo svete. Pri takejto možnosti napojenia sa na centrálny zdroj tepla (teplárne, kotolne a pod.) sa núkajú veľmi vhodné technológie kompaktných odovzdávacích staníc tepla slúžiace na transformáciu resp. zmenu typu média (napr. para - horúca voda – teplá voda) a následne ich využitie pre dané účely (vykurovanie ohrev TV, technológie výrobných procesov a pod.).

Nespornými výhodami kompaktných odovzdávacích staníc sú najmä:

  • malé rozmery a nízke nároky na priestor
  • nízke investičné náklady v porovnaní s inými zdrojmi tepla
  • nenáročná prevádzka a údržba

 

Štatistika návštev

Dnes:2
Tento týždeň:16
Tento mesiac:83
Celkom návštev:9886
Referencie

Niekoľko našich zrealizovaných referenčných stavieb, ktoré sme ako

viac