Základom pre dobrú realizáciu diela je nesporne projektová dokumentácia vypracovaná projektantmi s praktickými skúsenosťami.
Šetrením na projekte energiu neušetríte!
Pracujeme tak, aby ste boli s nami maximálne spokojní.
Nami navrhované zariadenia sú šetrné k našej prírode.

Nami navrhované zariadenia sú šetrné k našej prírode.

FALTHERM, spol. s r.o.

Za plavárňou 8907/15

010 08 Žilina

Referencie

Niekoľko našich zrealizovaných referenčných stavieb, ktoré sme ako

viac